آغاز برداشت برنج به روش سنتی در شالیزارهای بخش سیدان

آغاز برداشت برنج به روش سنتی در شالیزارهای بخش سیدان

به گزارش پایگاه خبر شهر سیدان، برداشت برنج در شالیزارهای بخش سیدان به روش سنتی آغاز شد.