آیین استقبال از خادمین موکب سیدالساجدین(ع) شهر سیدان برگزار شد

آیین استقبال از خادمین موکب سیدالساجدین(ع) شهر سیدان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبر سیدان، آیین استقبال از خادمین موکب سیدالساجدین(ع) شهر سیدان برگزار شد.