برگزاری مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در سیدان

برگزاری مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در سیدان

به گزارش پایگاه خبر سیدان، مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در سیدان برگزار شد.