آخرین مطالب

اطلاعات آماري شهرداري سيدان

اطلاعات آماري شهرداري سيدان:


تاريخ تاسيس شهرداري  : 1377

درجه شهرداري : 5

جمعيت طبق آمار برنامه و بودجه سال 1385 : 7766 نفر

مساحت شهر : 130 هكتار

موقعيت جغرافيايي :

از سمت شمال به ارتفاعات از جنوب به جاده ترانزيت و از شرق و غرب به باغات ميوه

شرايط آب و هوايي :

ميزان بارندگي ساليانه : 347 ميلي متر . متوسط دماي ساليانه :7/16 درجه سانتيگراد.  ارتفاع متوسط از سطح دريا 1610 متر

آب و هوا معتدل مايل به سرد

نوع درختان : انگور ، انار ، گردو ، توت ، انجير ،‌سيب و زردآلو

بودجه سال 88 : -/000/000/320/7ريال .

ادامه مطلب...