آخرین مطالب

بررسی مشکلات آب آشامیدنی علی آباد

بررسی مشکلات آب آشامیدنی علی آباد

به دنبال بحران خشکسالی و کمبود شدید منابع آب ،روستای علی آباد که بیش از یک سال است به شهر

سیدان الحاق شده،بامشکلات فراوانی در خصوص آب آشامیدنی روبرو گردیده ،در این راستا شورای

اسلامی با پیگیری مجدّانه این مسئله رادنبال و با مکاتبات و مراجعات مکرّر،وحمایت بخشدار سیدان

ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،300 میلیون تومان اعتبارحفر چاه و رفع مشکل آب رسانی

به علی آباد تخصیص داده شد.به دنبال این موضوع بادعوت مهندس روستابخشدارسیدان،مسئولین

آبفای شهری و روستایی شهرستان ،مهندس چراغی شهردار،اعضای شورای اسلامی ومعتمدین

علی آباددرمحل بخشداری تشکیل جلسه دادند و به بحث و بررسی پرداختند.

در نهایت مقرر گردید جهت حصول نتیجه با معاونین آبفای روستایی وشهری استان ،در شیراز

تشکیل جلسه گردد.گفتنی است که درصورت عدم بارندگی ،به گفته مسئولین آبفا،مردم در

سال 94 با بحران شدیدی روبرو خواهند بود ،صرفه جویی و رعایت اصول کارشناسی درامر

کشاورزی ،شاید اندکی به رفع این مشکل کمک نماید

 

 


ادامه مطلب...